EMPRENFOL: PROJECTE D' AULAQUÈ ÉS EMPRENFOL?

Un projecte d'aula d'aprenentatge col·laboratiu basat en projectes (ABP), en el qual els mòduls de FOL i EIE es fusionen per impartir-se de forma conjunta. En les Unitats Formatives s'assoliran alhora resultats d'aprenentatge tant del mòduls de FOL com d'EIE essent l'empresa l'eix vertebrador. El projecte s'ha dut a terme per primera vegada el curs 2016-17 en el cicle de grau mitjà d'Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, amb molt bons resultats. Seguim el curs 2017-18!!

 

AGRAÏMENTS

Aquest projecte sorgeix de l'aprenentatge aconseguit en el Congrés de FOL 2016 (Donostia), on es van donar cita un bon grapat de professionals que aposten per la innovació i la formació en competències dels futurs professionals del S.XXI. Concretament del taller ESTRATOSFERA, al què vaig assistir, on el Departament de FOL de l' EASO Politeknikoa de Donostia ens va mostrar com treballen FOL + EIE, des de l'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes. Des d'aquí el meu agraïment.

VALOR AFEGIT

SABIES QUE per haver aprovat el mòdul de FOL tens el nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals? No t'oblides de demanar el certificat i de  posar-ho al currículum!

Actualment, la formació establerta en el RD de cada Títol per al mòdul de Formació i Orientació Laboral, en TOTS els cicles LOE, capacita per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals establertes en el RD 39/1997 del RSP, sempre que tinga almenys 45 hores lectives.

COMENCEM! 

ORDRE D'INICI DE CURS 2018/19 - FP

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. (DOGV núm. 8333 de 06.07.2018)
   PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


   LEGISLACIÓ BÀSICA.
   WEBs DE REFERÈNCIA
   PUBLICACIONS INSHT..
   PORTALS DE PREVENCIÓ